Publications

Beals, M. H. and Bell, E. With contributions by Ryan Cordell, Paul Fyfe, Isabel Galina Russell, Tessa Hauswedell, Clemens Neudecker, Julianne Nyhan, Sebastian Padó, Miriam Peña Pimentel, Mila Oiva, Lara Rose, Hannu Salmi, Melissa Terras, and Lorella Viola. The Atlas of Digitised Newspapers and Metadata: Reports from Oceanic Exchanges. Loughborough: 2020. DOI: 10.6084/m9.figshare.11560059.

Elo, Kimmo (toim.): Digitaalinen humanismi ja historiatieteet. Historia mirabilis 12. Turun Historiallinen Yhdistys, Turku 2016. (256 s.)

Elo Kimmo, Hatakka Niko: #Suomi100 Twitterissä: Itsenäisyyden juhlavuoden yhtenäinen digitaalinen historiakulttuuri? Ennen ja nyt 2/2018, http://www.ennenjanyt.net/2018/09/suomi100-twitterissa-itsenaisyyden-juhlavuoden-yhtenainen-digitaalinen-historiakulttuuri/

Elo, Kimmo & Olli Kleemola: “Verkostoanalyysi historiallisten aineistojen eksploratiivisena analyysimenetelmänä”, Historiallinen Aikakauskirja 4/2015.

Fridlund, Mats, Mila Oiva, and Petri Paju, eds. Digital, Computational and Distant Readings of History: Emergent approaches within the new digital history. Helsinki: Helsinki University Press, 2020, https://doi.org/10.33134/HUP-5.

Hakkarainen, Heidi & Iftikhar, Zuhair: “The Many Themes of Humanism: Topic Modelling Humanism Discourse in Early Nineteenth-Century German-language Press”, Mats Frilund, Petri Paju & Mila Oiva (eds) Digital, Computational and Distant Readings of History: Emergent approaches within the new digital history. Helsinki: Helsinki University Press, 2020, https://doi.org/10.33134/HUP-5.

Hakkarainen, Heidi: “Contagious Humanism in Early Nineteenth-Century German-Language Press”. Contributions to the History of Concepts Volume 15, Issue 1, Summer 2020: 22-46, https://doi.org/10.3167/choc.2020.150102

Hakkarainen, Heidi: “Digitaalinen historiantutkimus”. Hiiskuttua: Turun yliopiston historian, kulttuurin ja taiteiden tutkimuksen verkkolehti 1/2017 http://hiiskuttua.utu.fi/2017/04/digitaalinen-historiantutkimus/

Johnson, Bruce, Mila Oiva, and Hannu Salmi. “Yves Montand in the USSR. Mixed Messages of Post-Stalinist/Western Cultural Encounters.” Edited by Simo Mikkonen, Jari Parkkinen, and Giles Scott-Smith. Entangled East and West: Cultural Diplomacy and Artistic Interaction during the Cold War. De Gruyter Oldenbourg, 2018, 241-264.

Kannisto, Maiju: “Uusi, ehompi, paras? Digitaaliset tekstilouhinnan työkalut televisiotutkimuksessa”, Lähikuva 29:1 (2016), 62–70.

Kannisto, Maiju & Kauppinen, Pekka: “Kekkonen, Euroviisut ja Helsinki – Ylen Elävän arkiston kansallinen audiovisuaalinen perintö NER-analyysin tunnistamana”, Frilund, Paju & Oiva (toim.) Digital, Computational and Distant Readings of History: Emergent approaches within the new digital history. Helsinki: Helsinki University Press, 2020 (forthcoming).

Matres, Inés, Mila Oiva, and Mikko Tolonen. “In Between Research Cultures – The State of Digital Humanities in Finland.” Informaatiotutkimus 37, no. 2 (June 13, 2018). https://doi.org/10.23978/inf.71160.

Mihurko Poniž, Katja, Bovcon, Narvika, Nedregotten Sørbø, Marie, Parente-Čapková, Viola, Sanz, Amelia, van Dijk, Suzan, Vaupotič, Aleš: “Teaching women writers with NEWW Virtual Research Environment.” A Conference Poster at Conference on Language Technologies & Digital Humanities, University of Ljubljana, 21-22 September 2018; Contribution in the Proceedings of the Conference on Language Technologies & Digital Humanities (eds Fišer, Darja & Pančur, Andrej), 254–255, University of Ljubljana, Ljubljana 2018. http://nl.ijs.si/jtdh18/JTDH-2018-Proceedings.pdf

Nivala, Asko, Hannu Salmi & Jukka Sarjala: “History and Virtual Topology: The Nineteenth-Century Press as Material Flow”, Historein, 17(2) 2018. doi:http://dx.doi.org/10.12681/historein.14612

Nivala, Asko: “Mitä on digitaalinen humanismi?”, niin & näin 1/2018: 63–70.

Nivala, Asko: “Digitaalisten ihmistieteiden materiaalisesta perustasta – Haastattelussa Jussi Parikka”, niin & näin 1/2018: 89–94.

Nivala, Asko: “Digitaalinen humanismi ja historiatieteet (arvostelu)”, Historiallinen Aikakauskirja 2/2017: 269–270.

Oiva, Mila, Asko Nivala, Hannu Salmi, Otto Latva, Marja Jalava, Jana Keck, Laura Martínez Domínguez, James Parker: “Spreading News in 1904: The Media Coverage of Nikolay Bobrikov’s Shooting”, Media History , 2019, DOI: https://doi.org/10.1080/13688804.2019.1652090.

Oiva, Mila and Urszula Pawlicka-Deger. “Lab and Slack. Situated Research Practices in Digital Humanities.” Special issue of Digital Humanities Quarterly, 2020: 14:3, http://www.digitalhumanities.org/dhq/vol/14/3/000485/000485.html.

Oiva, Mila, Hannu Salmi, Asko Nivala: Digitized Newspapers at the National Library of Finland, Suomen kansalliskirjaston digitoidut sanomalehdet. Oceanic Exchanges, Data Reports, February 20, 2018, https://oceanicexchanges.org/2018-02-20-data-reports-finland/

Paasikivi, Sofia, Salmi, Hannu, Vesanto, Aleksi & Ginter, Filip. “Infectious Media: Cholera and the Circulation of Texts in the Finnish Press, 1860–1920“, Media History, 2022, https://doi.org/10.1080/13688804.2022.2054408

Paju, Petri: ”Ensimmäiset naiset insinöörien ja arkkitehtien yhdistyksissä.” (The first women in the societies of engineers and architects, in Finnish.) Tekniikan Waiheita vsk. 36, 1/2018, 5–24.

Paju, Petri: ”Kuinka tekoälyllä voi parantaa maailmaa.” Kirja-arvio teoksesta Timo Honkela: Rauhankone. Tekoälytutkijan testamentti. Gaudeamus 2017. Agricola-Suomen humanistiverkko: https://agricolaverkko.fi/review/kuinka-tekoalylla-voi-parantaa-maailmaa/ Julkaistu 1.6.2018.

Paju, Petri: ”Tarjolla digitaalisia työvälineitä humanisteille.” Historiallinen Aikakauskirja 3/2017, 389–390.

Paju, Petri: ”Seminarium i Helsingfors: På jakt efter digital historia.” Blog: Historia i en digital värld. Översättning Jessica Parland-von Essen. Publicerad 10.5.2016.
https://digihist.se/2016/05/10/seminarium-i-helsingfors-pa-jakt-efter-digital-historia/

Paju Petri, Jäkälän paluu: Jäkälävalistus ja tekstien uudelleenkäyttö historiallisen tutkimusteeman jäsentäjänä. Ennen ja nyt 2, 2019: http://www.ennenjanyt.net/2019/08/jakalan-paluu-jakalavalistus-ja-tekstien-uudelleenkaytto-historiallisen-tutkimusteeman-jasentajana/

Paju Petri, Rantala Heli, Salmi Hannu: Digitaalinen historiantutkimus. Erikoisnumero. Ennen ja nyt 2, 2019, http://www.ennenjanyt.net/numerot/2019-2/

Paju Petri, Rantala Heli, Salmi Hannu, Tietokannoista tulkintoihin: digitaalisen historiantutkimuksen käytäntöjä. Ennen ja nyt 2, 2019, http://www.ennenjanyt.net/2019/08/tietokannoista-tulkintoihin-digitaalisen-historiantutkimuksen-kaytantoja/

Paju, Petri, Malmi, Eric & Honkela, Timo: “Text Mining and Qualitative Analysis of an IT History Interview Collection.” In John Impagliazzo, Per Lundin, Benkt Wangler (Eds.): History of Nordic Computing 3. IFIP AICT 350. Heidelberg: Springer, 2011, 433–443.

Parente-Čapková, Viola & Lappalainen, Päivi: Transnational Reception: “Nordic Women Writers in Fin de Siècle Finland”, NORA – Nordic Journal of Feminist and Gender Research, Volume 25, 2017 – Issue 4: Gender in Literary Exchange, 263–278.

Parente-Čapková, Viola: “Naisten kirjoittaman kirjallisuuden ylirajainen vastaanotto: kohti kirjallisten toimijuuksien historiaa”, Kirjallisuudentutkimuksen aikakauslehti Avain 4/2017, 36–49.

Parente-Čapková, Viola: “Travelling TexTs alla Nordic Digital Humanities Conference: Riflessioni sulla situazione di Digital Humanities nell’ottica della storia letteraria finlandese”, LEA – Lingue e Letterature d’Oriente e d’Occidente 5/2016,727–738. DOI: http://dx.doi.org/10.13128/LEA-1824-484x-20063

Rantala Heli, Salmi Hannu, Vesanto Aleksi, Ginter Filip, Tekstien pitkä elämä: Ajassa liikkuvat tekstit suomalaisessa sanomalehdistössä 1771–1920. Ennen ja nyt 2, 2019: http://www.ennenjanyt.net/2019/08/tekstien-pitka-elama-ajassa-liikkuvat-tekstit-suomalaisessa-sanomalehdistossa-1771-1920/

Rantala, Heli, Asko Nivala, Petri Paju, Reetta Sippola, Aleksi Vesanto and Filip Ginter: ”Tekstien uudelleenkäyttö suomalaisessa sanoma- ja aikakauslehdistössä 1771–1920 – Digitaalisten ihmistieteiden näkökulma”, Historiallinen Aikakauskirja 1/2019, 53–67.

Salmi, Hannu: “Big Data ja Porthan”, Auraica Vol. 7, 2016: 91–95, https://journal.fi/aur/article/view/60329

Salmi, Hannu: What is Digital History? Cambridge: Polity, 2020 (156 p.), https://politybooks.com/bookdetail/?isbn=9781509537013

Salmi, Hannu: ”Viral Virtuosity and the Itineraries of Celebrity Culture”, Travelling Notions of Culture in Early Nineteenth-Century Europe. Eds. A. Nivala, H. Salmi & J. Sarjala. New York: Routledge, 2016: 135–153, https://www.researchgate.net/publication/296596933_Viral_Virtuosity_and_the_Itineraries_of_Celebrity_Culture

Salmi, Hannu: ”Viraalisuus – kulttuurihistoriallinen näkökulma”, Niin & näin 1/2018: 71–79, https://netn.fi/sites/www.netn.fi/files/netn181-11.pdf

Salmi, Hannu, Asko Nivala, Heli Rantala, Reetta Sippola, Aleksi Vesanto, Filip Ginter: “Återanvändningen av text i den finska tidningspressen 1771–1853”, Historisk Tidskrift för Finland 1/2018: 46–76, https://journal.fi/htf/article/view/80405.

Salmi, Hannu, Kimmo Laine, Tommi Römpötti, Noora Kallioniemi & Elina Karvo: “Crowdsourcing metadata for audiovisual cultural heritage : Finnish full-length films, 1946–1985.” In: Reinsone, Sanita; Skadiņa, Inguna; Baklāne, Anda; Daugavietis, Jānis (eds.) Proceedings of the Digital Humanities in the Nordic Countries Conference, DHN2020. Riga, Latvia, October 20-23, 2020, (pp. 325-332), http://ceur-ws.org/Vol-2612/short19.pdf

Salmi, Hannu, Heli Rantala, Aleksi Vesanto and Filip Ginter: “The Long-Term Reuse of Text in the Finnish Press, 1771–1920”, Proceedings of the 4th Digital Humanities in the Nordic Countries 2019. Copenhagen, Denmark 6–8 March 2019, http://ceur-ws.org/Vol-2364/36_paper.pdf

Salmi, Hannu, Petri Paju, Heli Rantala, Asko Nivala, Aleksi Vesanto & Filip Ginter: “The reuse of texts in Finnish newspapers and journals, 1771–1920: A digital humanities perspective”, Historical Methods: A Journal of Quantitative and Interdisciplinary History, 2020, open access at https://doi.org/10.1080/01615440.2020.1803166

Salmi, Hannu, Jukka Sarjala and Heli Rantala: “Embryonic modernity: infectious dynamics in early nineteenth-century Finnish culture.” International Journal for History, Culture and Modernity (8) 2020, open access at https://brill.com/view/journals/hcm/aop/article-10.1163-22130624-00802001/article-10.1163-22130624-00802001.xml

Suominen, Jaakko, Sari Östman, Petri Saarikoski & Riikka Turtiainen: Sosiaalisen median lyhyt historia. Helsinki: Gaudeamus, 2013.

Vainio, Raija Reima Välimäki, Anni Hella, Marjo Kaartinen, Teemu Immonen, Aleksi Vesanto, Filip Ginter: “Reconsidering Authorship in the Ciceronian Corpus through Computational Authorship Attribution”, Ciceroniana on line III, 1, 2019, 15-48, http://www.ojs.unito.it/index.php/COL/article/view/3518

Vesanto, Aleksi, Asko Nivala, Heli Rantala, Tapio Salakoski, Hannu Salmi and Filip Ginter: “Applying BLAST to Text Reuse Detection in Finnish Newspapers and Journals, 1771–1910”, Proceedings of the 21st Nordic Conference of Computational Linguistics. Gothenburg, Sweden, 23–24 May 2017 (Linköping 2017), 54–58, http://www.ep.liu.se/ecp/133/010/ecp17133010.pdf

Vesanto, Aleksi, Asko Nivala, Tapio Salakoski, Hannu Salmi and Filip Ginter: “A System for Identifying and Exploring Text Repetition in Large Historical Document Corpora”, Proceedings of the 21st Nordic Conference of Computational Linguistics. Gothenburg, Sweden, 23–24 May 2017 (Linköping 2017), 330–333, http://www.ep.liu.se/ecp/131/049/ecp17131049.pdf

Välimäki, Reima,  Aleksi Vesanto, Anni Hella, Adam Poznański, Filip Ginter: “Manuscripts, qualitative analysis and features on vectors. An attempt for a synthesis of conventional and computational methods in the attribution of late medieval anti-heretical treatises”. Frilund, Paju & Oiva (toim.) Digital, Computational and Distant Readings of History: Emergent approaches within the new digital history. Helsinki: Helsinki University Press, 2020, https://doi.org/10.33134/HUP-5.

Advertisement