Publications

Elo, Kimmo (toim.): Digitaalinen humanismi ja historiatieteet. Historia mirabilis 12. Turun Historiallinen Yhdistys, Turku 2016. (256 s.)

Elo Kimmo, Hatakka Niko: #Suomi100 Twitterissä: Itsenäisyyden juhlavuoden yhtenäinen digitaalinen historiakulttuuri? Ennen ja nyt 2/2018, http://www.ennenjanyt.net/2018/09/suomi100-twitterissa-itsenaisyyden-juhlavuoden-yhtenainen-digitaalinen-historiakulttuuri/

Elo, Kimmo & Olli Kleemola: “Verkostoanalyysi historiallisten aineistojen eksploratiivisena analyysimenetelmänä”, Historiallinen Aikakauskirja 4/2015.

Fridlund, Mats, Mila Oiva, and Petri Paju, eds. Digital, Computational and Distant Readings of History: Emergent approaches within the new digital history. Helsinki: Helsinki University Press, 2019 (forthcoming).

Hakkarainen, Heidi & Iftikhar, Zuhair: “The Many Themes of Humanism: Topic Modelling Humanism Discourse in Early Nineteenth-Century German-language Press”, Mats Frilund, Petri Paju & Mila Oiva (eds) Digital, Computational and Distant Readings of History: Emergent approaches within the new digital history. Helsinki: Helsinki University Press, 2019 (forthcoming).

Hakkarainen, Heidi: “Digitaalinen historiantutkimus”. Hiiskuttua: Turun yliopiston historian, kulttuurin ja taiteiden tutkimuksen verkkolehti 1/2017 http://hiiskuttua.utu.fi/2017/04/digitaalinen-historiantutkimus/

Johnson, Bruce, Mila Oiva, and Hannu Salmi. “Yves Montand in the USSR. Mixed Messages of Post-Stalinist/Western Cultural Encounters.” Edited by Simo Mikkonen, Jari Parkkinen, and Giles Scott-Smith. Entangled East and West: Cultural Diplomacy and Artistic Interaction during the Cold War. De Gruyter Oldenbourg, 2018, 241-264.

Kannisto, Maiju: “Uusi, ehompi, paras? Digitaaliset tekstilouhinnan työkalut televisiotutkimuksessa”, Lähikuva 29:1 (2016), 62–70.

Kannisto, Maiju & Kauppinen, Pekka: “Kekkonen, Euroviisut ja Helsinki – Ylen Elävän arkiston kansallinen audiovisuaalinen perintö NER-analyysin tunnistamana”, Frilund, Paju & Oiva (toim.) Digital, Computational and Distant Readings of History: Emergent approaches within the new digital history. Helsinki: Helsinki University Press, 2019 (forthcoming).

Matres, Inés, Mila Oiva, and Mikko Tolonen. “In Between Research Cultures – The State of Digital Humanities in Finland.” Informaatiotutkimus 37, no. 2 (June 13, 2018). https://doi.org/10.23978/inf.71160.

Mihurko Poniž, Katja, Bovcon, Narvika, Nedregotten Sørbø, Marie, Parente-Čapková, Viola, Sanz, Amelia, van Dijk, Suzan, Vaupotič, Aleš: “Teaching women writers with NEWW Virtual Research Environment.” A Conference Poster at Conference on Language Technologies & Digital Humanities, University of Ljubljana, 21-22 September 2018; Contribution in the Proceedings of the Conference on Language Technologies & Digital Humanities (eds Fišer, Darja & Pančur, Andrej), 254–255, University of Ljubljana, Ljubljana 2018. http://nl.ijs.si/jtdh18/JTDH-2018-Proceedings.pdf

Nivala, Asko, Hannu Salmi & Jukka Sarjala: “History and Virtual Topology: The Nineteenth-Century Press as Material Flow”, Historein, 17(2) 2018. doi:http://dx.doi.org/10.12681/historein.14612

Nivala, Asko: “Mitä on digitaalinen humanismi?”, niin & näin 1/2018: 63–70.

Nivala, Asko: “Digitaalisten ihmistieteiden materiaalisesta perustasta – Haastattelussa Jussi Parikka”, niin & näin 1/2018: 89–94.

Nivala, Asko: “Digitaalinen humanismi ja historiatieteet (arvostelu)”, Historiallinen Aikakauskirja 2/2017: 269–270.

Oiva, Mila, Asko Nivala, Hannu Salmi, Otto Latva, Marja Jalava, Jana Keck, Laura Martínez Domínguez, James Parker: “Spreading News in 1904: The Media Coverage of Nikolay Bobrikov’s Shooting”, Media History , 2019, DOI: https://doi.org/10.1080/13688804.2019.1652090.

Oiva, Mila and Urszula Pawlicka-Deger. “Lab and Slack. Situated Research Practices in Digital Humanities.” Special issue of Digital Humanities Quarterly, (forthcoming).

Oiva, Mila, Hannu Salmi, Asko Nivala: Digitized Newspapers at the National Library of Finland, Suomen kansalliskirjaston digitoidut sanomalehdet. Oceanic Exchanges, Data Reports, February 20, 2018, https://oceanicexchanges.org/2018-02-20-data-reports-finland/

Paju, Petri: ”Ensimmäiset naiset insinöörien ja arkkitehtien yhdistyksissä.” (The first women in the societies of engineers and architects, in Finnish.) Tekniikan Waiheita vsk. 36, 1/2018, 5–24.

Paju, Petri: ”Kuinka tekoälyllä voi parantaa maailmaa.” Kirja-arvio teoksesta Timo Honkela: Rauhankone. Tekoälytutkijan testamentti. Gaudeamus 2017. Agricola-Suomen humanistiverkko: https://agricolaverkko.fi/review/kuinka-tekoalylla-voi-parantaa-maailmaa/ Julkaistu 1.6.2018.

Paju, Petri: ”Tarjolla digitaalisia työvälineitä humanisteille.” Historiallinen Aikakauskirja 3/2017, 389–390.

Paju, Petri: ”Seminarium i Helsingfors: På jakt efter digital historia.” Blog: Historia i en digital värld. Översättning Jessica Parland-von Essen. Publicerad 10.5.2016.
Seminarium i Helsingfors: På jakt efter digital historia

Paju Petri, Jäkälän paluu: Jäkälävalistus ja tekstien uudelleenkäyttö historiallisen tutkimusteeman jäsentäjänä. Ennen ja nyt 2, 2019: http://www.ennenjanyt.net/2019/08/jakalan-paluu-jakalavalistus-ja-tekstien-uudelleenkaytto-historiallisen-tutkimusteeman-jasentajana/

Paju Petri, Rantala Heli, Salmi Hannu: Digitaalinen historiantutkimus. Erikoisnumero. Ennen ja nyt 2, 2019, http://www.ennenjanyt.net/numerot/2019-2/

Paju Petri, Rantala Heli, Salmi Hannu, Tietokannoista tulkintoihin: digitaalisen historiantutkimuksen käytäntöjä. Ennen ja nyt 2, 2019, http://www.ennenjanyt.net/2019/08/tietokannoista-tulkintoihin-digitaalisen-historiantutkimuksen-kaytantoja/

Paju, Petri, Malmi, Eric & Honkela, Timo: “Text Mining and Qualitative Analysis of an IT History Interview Collection.” In John Impagliazzo, Per Lundin, Benkt Wangler (Eds.): History of Nordic Computing 3. IFIP AICT 350. Heidelberg: Springer, 2011, 433–443.

Parente-Čapková, Viola & Lappalainen, Päivi: Transnational Reception: “Nordic Women Writers in Fin de Siècle Finland”, NORA – Nordic Journal of Feminist and Gender Research, Volume 25, 2017 – Issue 4: Gender in Literary Exchange, 263–278.

Parente-Čapková, Viola: “Naisten kirjoittaman kirjallisuuden ylirajainen vastaanotto: kohti kirjallisten toimijuuksien historiaa”, Kirjallisuudentutkimuksen aikakauslehti Avain 4/2017, 36–49.

Parente-Čapková, Viola: “Travelling TexTs alla Nordic Digital Humanities Conference: Riflessioni sulla situazione di Digital Humanities nell’ottica della storia letteraria finlandese”, LEA – Lingue e Letterature d’Oriente e d’Occidente 5/2016,727–738. DOI: http://dx.doi.org/10.13128/LEA-1824-484x-20063

Rantala Heli, Salmi Hannu, Vesanto Aleksi, Ginter Filip, Tekstien pitkä elämä: Ajassa liikkuvat tekstit suomalaisessa sanomalehdistössä 1771–1920. Ennen ja nyt 2, 2019: http://www.ennenjanyt.net/2019/08/tekstien-pitka-elama-ajassa-liikkuvat-tekstit-suomalaisessa-sanomalehdistossa-1771-1920/

Rantala, Heli, Asko Nivala, Petri Paju, Reetta Sippola, Aleksi Vesanto and Filip Ginter: ”Tekstien uudelleenkäyttö suomalaisessa sanoma- ja aikakauslehdistössä 1771–1920 – Digitaalisten ihmistieteiden näkökulma”, Historiallinen Aikakauskirja 1/2019, 53–67.

Salmi, Hannu, Asko Nivala, Heli Rantala, Reetta Sippola, Aleksi Vesanto, Filip Ginter: “Återanvändningen av text i den finska tidningspressen 1771–1853”, Historisk Tidskrift för Finland 1/2018: 46–76, https://journal.fi/htf/article/view/80405.

Salmi, Hannu: “Big Data ja Porthan”, Auraica Vol. 7, 2016: 91–95, https://journal.fi/aur/article/view/60329

Salmi, Hannu,Heli Rantala, Aleksi Vesanto and Filip Ginter: “The Long-Term Reuse of Text in the Finnish Press, 1771–1920”, Proceedings of the 4th Digital Humanities in the Nordic Countries 2019. Copenhagen, Denmark 6–8 March 2019, http://ceur-ws.org/Vol-2364/36_paper.pdf

Salmi, Hannu: ”Viral Virtuosity and the Itineraries of Celebrity Culture”, Travelling Notions of Culture in Early Nineteenth-Century Europe. Eds. A. Nivala, H. Salmi & J. Sarjala. New York: Routledge, 2016: 135–153, https://www.researchgate.net/publication/296596933_Viral_Virtuosity_and_the_Itineraries_of_Celebrity_Culture

Salmi, Hannu: ”Viraalisuus – kulttuurihistoriallinen näkökulma”, Niin & näin 1/2018: 71–79, https://netn.fi/sites/www.netn.fi/files/netn181-11.pdf

Suominen, Jaakko, Sari Östman, Petri Saarikoski & Riikka Turtiainen: Sosiaalisen median lyhyt historia. Helsinki: Gaudeamus, 2013.

Vainio, Raija Reima Välimäki, Anni Hella, Marjo Kaartinen, Teemu Immonen, Aleksi Vesanto, Filip Ginter: “Reconsidering Authorship in the Ciceronian Corpus through Computational Authorship Attribution”, Ciceroniana on line III, 1, 2019, 15-48, http://www.ojs.unito.it/index.php/COL/article/view/3518

Vesanto, Aleksi, Asko Nivala, Heli Rantala, Tapio Salakoski, Hannu Salmi and Filip Ginter: “Applying BLAST to Text Reuse Detection in Finnish Newspapers and Journals, 1771–1910”, Proceedings of the 21st Nordic Conference of Computational Linguistics. Gothenburg, Sweden, 23–24 May 2017 (Linköping 2017), 54–58, http://www.ep.liu.se/ecp/133/010/ecp17133010.pdf

Vesanto, Aleksi, Asko Nivala, Tapio Salakoski, Hannu Salmi and Filip Ginter: “A System for Identifying and Exploring Text Repetition in Large Historical Document Corpora”, Proceedings of the 21st Nordic Conference of Computational Linguistics. Gothenburg, Sweden, 23–24 May 2017 (Linköping 2017), 330–333, http://www.ep.liu.se/ecp/131/049/ecp17131049.pdf

Välimäki, Reima,  Aleksi Vesanto, Anni Hella, Adam Poznański, Filip Ginter: “Manuscripts, qualitative analysis and features on vectors. An attempt for a synthesis of conventional and computational methods in the attribution of late medieval anti-heretical treatises”. Frilund, Paju & Oiva (toim.) Digital, Computational and Distant Readings of History: Emergent approaches within the new digital history. Helsinki: Helsinki University Press, 2019 (forthcoming).